OpałW polskim systemie prawnym obserwujemy coraz lepiej zorganizowane i coraz sprawniej działające związki zawodowe. Kolebką w Polsce tych prawnie obwarowanych struktur jest Gdańsk gdzie w latach osiemdziesiąt poprzedniego stulecia działał największy w historii naszego kraju związek zawodowy Solidarność, którego przewodniczącym wówczas był późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa. Obszar działania dzisiejszych związków zawodowych znacznie różni się od tego czym zajmowano się w czasach słusznie minionych czyli podczas trwania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Obecnie związki zawodowe są sprawnie zorganizowanymi instytucjami działający w większości dużych firm w sektorze prywatnym jak i państwowym, których zadaniem jest strzec praw pracowniczych i których zadaniem jest chronić pracownika przed tak coraz częstszym dziś wyzyskiem ze strony pracodawców. Jednym z najlepiej działających związków zawodowych w naszym kraju jest ten, który ma miejsce w siedzibie korporacji skład węgla Gdańsk. Jego obecnym przewodniczącym jest rodowity gdańszczanin z pokolenia na pokolenie a mianowicie Pan Ignacy Tadeusz Rzeplikowski – Marsjanski który swoje stanowisko piastuje już od ponad osiemnastu lat.  Główną głośną akcją ostatnio zorganizowaną przez związek zawodowy działający na terenie firmy skład węgla Gdańsk był strajk głodowy spowodowany wcześniejszym przerwaniem rozmów negocjacyjnych przez pracodawcę. Przypomnijmy iż sprawa ciągnie się już od dobrych kilku miesięcy i dotyczy ewentualnych podwyżek dla pracowników, którzy otrzymują najniższe wyposażenie w firmie skład węgla Gdańsk. Mimo wcześniejszych zapewnień kierownictwa wynagrodzenia nie zostały podniesione co zaowocowało natychmiastową reakcją związkowców o rozpoczęciu strajku głodowego. Jak podkreślają strajkujący liczą oni iż szefostwo pójdzie po rozum do głowy i dotrzyma słowa danego wcześniej bo koszty strajku dla spółki mogą być ogromne. Póki co jeszcze władze firmy nie odniosły się oficjalnie do zaistniałej sytuacji ale jeśli zostanie wystosowany oficjalny komunikat oczywiście go Państwu natychmiast przekażemy.