Opał

Na swego rodzaju swoiście ultranowoczesny eksperyment zdecydowali się włodarze firmy skład węgla Łódź. Postanowili oni – niestety bez konsultacji ze wszystkimi pracownikami – że zgłoszą zakład pracy do udziału w konkursie pod roboczą nazwą „ z kamerą wśród pracowników”. Koncepcja tego rozrywkowego programu telewizyjnego zakłada umieszczenie wielu kamer, mikrokamer oraz lustr weneckich na terenie miejsca pracy tysięcy pracowników czyli na terenie firmy skład węgla Łódź. Argumentując zgodę na tego typu angaż w przedsięwzięciu dość kontrowersyjnym firma skład węgla Łódź podkreślała iż ma głęboką nadzieję – że tego typu medialny, społeczny projekt wpłynie korzystnie na wizerunek firmy która od tego momentu zacznie być postrzegana jako pionier nowoczesności na trudnym rynku surowcowo – energetycznym na terenie Polski. Wielu pracowników zgłosiło już głośne veto i zapowiedziało że dopóki kamery nie zostaną usunięte dopóty ich noga w pracy dalej nie postanie. Dodają oni – że ich rolą jest wydobycie i składowanie węgla brunatnego i kamiennego nie zaś robienie z siebie tak zwanego pajaca. Pracownicy nie chcą taniej popularności i rozpoznawalności – cenią swój intymny, dyskretny świat a mają świadomość że tego typu programy reality show wiążą się niestety z prawie całkowitym wyzbyciem się sfery prywatności. Władze spółki zapowiedziały – że rozważą możliwy demontaż urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz w poszczególnych wybranych przez pracowników pomieszczeniach lecz dodały iż na pewno firma z projektu nie zrezygnuje chociażby z tego względu, że kontrakt został już podpisany i przez jego zerwaniu należałoby zapłacić wielomilionowe odszkodowanie firmie producenckiej odpowiedzialnej za projekt programu.